Đèn nhà xưởng 150W

Đèn nhà xưởng 150W chất lượng

1. Ưu điểm của đèn nhà xưởng 150W  Khả năng duy trì quang của đèn nhà xưởng 150W Đèn nhà xưởng  sau thời gian sử dụng 6000 giờ đèn giảm tối đa 10% quang gần như không thay đổi. Đèn cao áp nhà xưởng có tốc độ giảm quang nhanh, sau thời gian sử dụng…

Xem thêm