Search
Close this search box.

Thẻ: Đèn led 200w ip65

1. Cấu tạo của đèn led 200W IP65 a. Nguồn đèn LED Nguồn của đèn LED 200W IP65 có thể coi là trái tim của một chiếc đèn. Nó có nhiệm vụ chuyển đổi từ dòng xoay chiều (AC) sang dòng một chiều (DC) để cho chip LED sử dụng. Một bộ nguồn chất lượng…