Search
Close this search box.

Thẻ: Đèn led chiếu sáng công cộng

Trang bị đèn led chiếu sáng công cộng là điều cần thiết đối với các tỉnh thành phố. Bên cạnh đó đèn chiếu sáng cần phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, khả năng tiết kiệm và hiệu quả đầu tư. 1. Lưu ý khi chọn đèn chiếu sáng công cộng Sử dụng đèn chiếu…