Search
Close this search box.

Thẻ: ĐÈN UFO 250W

1. Ứng dụng đèn UFO 250W Đèn UFO 250W được sử dụng phổ biến nhất tại các nhà xưởng hiện nay. Và dưới đây là một số loại xưởng sử dụng : Đối với xưởng trần cao:  nên dùng đèn có thấu để để truyền ánh sáng đi xa hơn. Xưởng có nhiệt độ cao Kho…