Báo giá đèn đường LED mới nhất 2021

Báo giá đèn đường LED mới nhất 2021. Để được tư vấn chi tiết hơn, hãy liên hệ tới hotline 0768.734.666.

Tham khảo các mẫu đèn LED tại đây.

1. Báo giá đèn đường LED hình quạt (Đèn đường LED hình lá)

Đèn đường LED hình quạt 200W - Thương hiệu HKLED

STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Chip TF – Nguồn Done Chip Philips – Nguồn Done Chip Philips – Nguồn Philips
1 DDQ030 Đèn đường LED hình quạt 30W Chipled COB 30W (1*30w)
– Công suất: 30W
– Chipled COB TF/COB Philips Inside 3030: 30W*1
– Driver: Done DL 30W*1 – 32VDC
– Kích thước: 350*160*60mm
– Trọng lượng: 800g
290,000
2 DDQ050 Đèn đường LED hình quạt 50W Chipled COB 50W (1*50w)
– Công suất: 50W
– Chipled COB TF/COB Philips Inside 3030: 50W*1
– Driver: Done 50W*1 – 32VDC / Philips vỏ nhựa 50W*1
– Kích thước: 500*200*70mm
– Trọng lượng: 1500g
350,000 380,000 525,000
3 DDQ080 Đèn đường LED hình quạt 80W Chipled COB 80W (1*80w)
– Công suất: 80W
– Chipled COB TF/COB Bridgelux: 80W*1
– Driver: Done 80W*1 – 32VDC / Philips AOC 100W*1
– Kích thước: 620*260*80mm
– Trọng lượng: 3000g
690,000 745,000 1,020,000
4 DDQ100 Đèn đường LED hình quạt 100W Chipled COB (2*50w)
– Công suất: 100W
– Chipled COB TF/COB Philips Inside 3030: 50W*2
– Driver: Done 50W*2 – 32VDC / Philips AOC 100W*1
– Kích thước: 720*280*85mm
– Trọng lượng: 3000g
675,000 740,000 1,100,000
5 DDQ150 Đèn đường LED hình quạt 150W Chipled COB (3*50w)
– Công suất: 150W
– Chipled COB TF/COB Philips Inside 3030: 50W*3
– Driver: Done 50W*3 – 32VDC / Philips AOC 150W*1
– Kích thước: 860*330*80mm
– Trọng lượng: 4100g
965,000 1,055,000 1,390,000
6 DDQ200 Đèn đường LED hình quạt 200W Chipled COB (4*50w)
– Công suất: 200W
– Chipled COB TF/COB Philips Inside 3030: 50W*4
– Driver: Done 50W*4 – 32VDC / Philips AOC 200W*1
– Kích thước: 950*350*80mm
– Trọng lượng: 6200g
1,350,000 1,475,000 1,840,000
7 DDQ250 Đèn đường LED hình quạt 250W Chipled COB (5*50w)
– Công suất: 250W
– Chipled COB TF/COB Philips Inside 3030: 50W*5
– Driver: Done 50W*5 – 32VDC / Philips AOC 240W*1
– Kích thước: 1100*350*80mm
– Trọng lượng: 6800g
1,530,000 1,690,000 2,075,000

2. Báo giá đèn đường LED BRP

Đèn đường LED BRP 372
Đèn đường LED BRP372
Đèn đường LED BRP 392
                                      Đèn đường LED BRP392
STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Chip TF – Nguồn Done Chip Philips – Nguồn Done Chip Philips – Nguồn Philips
1 DDBRP371-150-SMD Đèn đường phố OEM Philips BRP 371 – Chipled SMD công suất 40-140W
– Công suất: 40W – 150W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 48 mắt LED: 50W*3
– Driver: Done 150W – 48VDC / Philips AOC 150W
– Kích thước: 421*318*150mm
– Trọng lượng: 5100g
– Sử dụng DIM cho công suất từ 40-150W
1,587,500 1,700,000
2 DDBRP372-250-SMD Đèn đường phố OEM Philips BRP 372 – Chipled SMD công suất 150-250W
– Công suất: 150W – 250W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 48 mắt LED: 50W*5
– Driver: Done 240W – 48VDC / Philips AOC 240W
– Kích thước: 521*318*150mm
– Trọng lượng: 6500g
– Sử dụng DIM cho công suất từ 150-250W
2,112,500 2,225,000
3 DDBRP374-500-SMD Đèn đường phố OEM Philips BRP 374 – Chipled SMD công suất 300-500W
– Công suất: 300W – 500W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 48 mắt LED: 50W*10
– Driver: Done 240W*2 – 48VDC / Philips AOC 240W*2
– Kích thước: 855*318*150mm
– Trọng lượng: 11500g
– Sử dụng DIM cho công suất từ 300-500W
3,912,500 4,137,500
4 DDBRP391-100-SMD Đèn đường phố OEM Philips BRP 391 – Chipled SMD công suất 40-100W
– Công suất: 40W – 100W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 98 mắt LED: 100W*1
– Driver: Done 100W*1 – 48VDC / Philips AOC 100W*1
– Kích thước: 492*210*86mm
– Trọng lượng: 5800g
– Sử dụng DIM cho công suất từ 40-100W
1,290,000 1,500,000
5 DDBRP392-200-SMD Đèn đường phố OEM Philips BRP 392 – Chipled SMD công suất 100-200W
– Công suất: 100W – 180W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 98 mắt LED: 100W*2
– Driver: Done 200W*1 – 48VDC / Philips AOC 200W*1
– Kích thước: 492*295*86mm
– Trọng lượng: 8100g
– Sử dụng DIM cho công suất từ 100-200W
1,740,000 1,925,000
6 DDBRP394-390-SMD Đèn đường phố OEM Philips BRP 394 – Chipled SMD công suất 200-390W
– Công suất: 200W – 390W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 98 mắt LED: 100W*4
– Driver: Done 200W*2 – 48VDC / Philips AOC 200W*2
– Kích thước: 870*295*86mm
– Trọng lượng: 11100g
– Sử dụng DIM cho công suất từ 180-300W
3,300,000 3,675,000

3. Báo giá đèn LED đường module OEM Philips M1, M2, M3 Chip LED SMD

 

 

Đèn đường LED module OEM Philips M1 chip LED SMD 150W - Thương hiệu HKLED
           Đèn đường LED module OEM Philips M1 chip LED SMD 150W
Đèn đường LED module OEM Philips M2 chip LED SMD 150W - Thương hiệu HKLED
          Đèn đường LED module OEM Philips M2 chip LED SMD 150W
Đèn đường LED module OEM Philips M3 chip LED SMD 150W
          Đèn đường LED module OEM Philips M3 chip LED SMD 150W
STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Chip TF – Nguồn Done Chip Philips – Nguồn Done Chip Philips – Nguồn Philips
1 DDM01M050-SMD Đèn đường phố OEM Philips M1 – Chipled Module SMD Công suất 50W
– Công suất: 50W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*1
– Driver: Done DL 50W – 48VDC / Philips AOC 65W
– Kích thước: 530*350*90mm
– Trọng lượng: 4300g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01 (Sử dụng cầu đấu tín hiện 100W)
1,005,000 1,350,000
2 DDM01M100-SMD Đèn đường phố OEM Philips M1 – Chipled Module SMD Công suất 100W
– Công suất: 100W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*2
– Driver: Done 100W – 48VDC / Philips AOC 100W
– Kích thước: 610*350*90mm
– Trọng lượng: 6000g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01
1,500,000 1,715,000
3 DDM01M150-SMD Đèn đường phố OEM Philips M1 – Chipled Module SMD Công suất 150W
– Công suất: 150W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*3
– Driver: Done 150W – 48VDC / Philips AOC 150W
– Kích thước: 690*350*90mm
– Trọng lượng: 7000g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01
1,950,000 2,065,000
4 DDM01M200-SMD Đèn đường phố OEM Philips M1 – Chipled Module SMD Công suất 200W
– Công suất: 200W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*4
– Driver: Done 200W – 48VDC / Philips AOC 200W
– Kích thước: 770*350*90mm
– Trọng lượng: 8000g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01
2,290,000 2,475,000
5 DDM01M250-SMD Đèn đường phố OEM Philips M1 – Chipled Module SMD Công suất 250W
– Công suất: 250W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*5
– Driver: Done 240W – 48VDC / Philips AOC 240W
– Kích thước: 850*350*90mm
– Trọng lượng: 9000g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01
2,775,000 2,890,000
6 DDM01M300-SMD Đèn đường phố OEM Philips M1 – Chipled Module SMD Công suất 300W
– Công suất: 300W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*6
– Driver: Done 150W*2 – 48VDC / Philips AOC 150W*2
– Kích thước: 930*350*90mm
– Trọng lượng: 10500g
– Cầu đấu nguồn M18*02
– Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02
3,325,000 3,550,000
7 DDM02M050-SMD Đèn đường phố OEM Philips M2 – Chipled Module SMD Công suất 50W
– Công suất: 50W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*1
– Driver: Done DL 50W – 48VDC / Philips AOC 65W
– Kích thước: 630*350*135mm
– Trọng lượng: 5000g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-50W*01
1,070,000 1,415,000
8 DDM02M100-SMD Đèn đường phố OEM Philips M2 – Chipled Module SMD Công suất 100W
– Công suất: 100W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*2
– Driver: Done 100W – 48VDC / Philips AOC 100W
– Kích thước: 650*350*135mm
– Trọng lượng: 5900g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01
1,565,000 1,775,000
9 DDM02M150-SMD Đèn đường phố OEM Philips M2 – Chipled Module SMD  Công suất 150W
– Công suất: 150W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*3
– Driver: Done 150W – 48VDC / Philips AOC 150W
– Kích thước: 730*350*135mm
– Trọng lượng: 7200g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01
2,015,000 2,125,000
10 DDM02M200-SMD Đèn đường phố OEM Philips M2 – Chipled Module SMD  Công suất 200W
– Công suất 200W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*4
– Driver: Done 200W – 48VDC / Philips AOC 200W
– Kích thước: 810*350*135mm
– Trọng lượng: 8200g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01
2,350,000 2,540,000
11 DDM02M250-SMD Đèn đường phố OEM Philips M2 – Chipled Module SMD  Công suất 250W
– Công suất: 250W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*5
– Driver: Done 240W – 48VDC / Philips AOC 240W
– Kích thước: 890*350*135mm
– Trọng lượng: 9200g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01
2,840,000 2,950,000
12 DDM02M300-SMD Đèn đường phố OEM Philips M2 – Chipled Module SMD  Công suất 300W
– Công suất: 300W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*6
– Driver: Done 150W*2 – 48VDC / Philips AOC 150W*2
– Kích thước: 930*350*135mm
– Trọng lượng: 11.000g
– Cầu đấu nguồn M18*02
– Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02
3,375,000 3,600,000
13 DDM03M050-SMD Đèn đường phố OEM Philips M3 công suất 50W Chipled Module SMD
– Công suất: 100W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*1
– Driver: Done DL 50W – 48VDC / Philips AOC 65W
– Kích thước: 520*360*90mm
– Trọng lượng: 4500g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-50W*01
925,000 1,270,000
14 DDM03M100-SMD Đèn đường phố OEM Philips M3 công suất 100W Chipled Module SMD
– Công suất: 100W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*2
– Driver: Done 100W – 48VDC / Philips AOC 100W
– Kích thước: 520*360*90mm
– Trọng lượng: 5400g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01
1,350,000 1,565,000
15 DDM03M150-SMD Đèn đường phố OEM Philips M3 công suất 150W Chipled Module SMD
– Công suất: 150W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*3
– Driver: Done 150W – 48VDC / Philips AOC 150W
– Kích thước: 600*360*90mm
– Trọng lượng: 6800g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01
1,800,000 1,915,000
16 DDM03M200-SMD Đèn đường phố OEM Philips M3 công suất 200W Chipled Module SMD
– Công suất: 200W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*4
– Driver: Done 200W – 48VDC / Philips AOC 200W
– Kích thước: 680*360*90mm
– Trọng lượng: 8600g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01
2,140,000 2,325,000
17 DDM03M250-SMD Đèn đường phố OEM Philips M3 công suất 250W Chipled Module SMD
– Công suất: 250W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*5
– Driver: Done 240W – 48VDC / Philips AOC 240W
– Kích thước: 760*360*90mm
– Trọng lượng: 10000g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01
2,615,000 2,725,000
18 DDM03M300-SMD Đèn đường phố OEM Philips M3 công suất 300W Chipled Module SMD
– Công suất: 300W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – 56 mắt LED: 50W*6
– Driver: Done 150W*2 – 48VDC / Philips AOC 150W*2
– Kích thước: 840*360*90mm
– Trọng lượng: 11500g
– Cầu đấu nguồn M18*02
– Cầu đấu tín hiện: IP67-120W*02
3,165,000 3,390,000

4. Báo giá đèn đường LED Module OEM Philips M1, M2 Chip LED COB

Đèn đường LED OEM Philips M1 chip LED COB 150W - Thương hiệu HKLED
                 Đèn đường LED OEM Philips M1 chip LED COB 150W
Đèn đường LED module OEM Philips M2 chip LED COB 150W - Thương hiệu HKLED
              Đèn đường LED module OEM Philips M2 chip LED COB 150W
STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Chip TF – Nguồn Done Chip Philips – Nguồn Done Chip Philips – Nguồn Philips
1 DDM01M050-COB Đèn đường phố OEM Philips M1 – Chipled Module COB Công suất 50W
– Công suất: 50W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – COB: 50W
– Driver: Done DL 50W – 48VDC / Philips AOC 65W
– Kích thước: 530*350*90mm
– Trọng lượng: 4300g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01 (Sử dụng cầu đấu tín hiện 100W)
1,065,000 1,405,000
2 DDM01M100-COB Đèn đường phố OEM Philips M1 – Chipled Module COB công suất 100W
– Công suất: 100W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – COB: 50W*2
– Driver: Done 100W – 48VDC / Philips AOC 100W
– Kích thước: 610*350*90mm
– Trọng lượng: 6000g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01
1,615,000 1,825,000
3 DDM01M150-COB Đèn đường phố OEM Philips M1 – Chipled Module COB công suất 150W
– Công suất: 150W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – COB: 50W*3
– Driver: Done 150W – 48VDC / Philips AOC 150W
– Kích thước: 690*350*90mm
– Trọng lượng: 7000g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01
2,125,000 2,240,000
4 DDM01M200-COB Đèn đường phố OEM Philips M1 – Chipled Module COB công suất 200W
– Công suất: 200W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – COB: 50W*4
– Driver: Done 200W – 48VDC / Philips AOC 200W
– Kích thước: 770*350*90mm
– Trọng lượng: 8000g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01
2,515,000 2,700,000
5 DDM01M250-COB Đèn đường phố OEM Philips M1 – Chipled Module COB công suất 250W
– Công suất: 250W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – COB: 50W*5
– Driver: Done 240W – 48VDC / Philips AOC 240W
– Kích thước: 850*350*90mm
– Trọng lượng: 9000g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01
3,065,000 3,175,000
6 DDM01M300-COB Đèn đường phố OEM Philips M1 – Chipled Module COB công suất 300W
– Công suất: 300W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – COB: 50W*6
– Driver: Done 150W*2 – 48VDC / Philips AOC 150W*2
– Kích thước: 930*350*90mm
– Trọng lượng: 10500g
– Cầu đấu nguồn M18*02
– Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02
3,665,000 3,890,000
7 DDM02M050-COB Đèn đường phố OEM Philips M2 – Chipled Module COB Công suất 50W
– Công suất: 50W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – COB: 50W*1
– Driver: Done DL 50W – 48VDC / Philips AOC 65W
– Kích thước: 630*350*135mm
– Trọng lượng: 5300g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-50W*01
1,125,000 1,470,000
8 DDM02M100-COB Đèn đường phố OEM Philips M2 – Chipled Module COB Công suất 100W
– Công suất: 100W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – COB: 50W*2
– Driver: Done 100W – 48VDC / Philips AOC 100W
– Kích thước: 650*350*135mm
– Trọng lượng: 6800g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01
1,675,000 1,890,000
9 DDM02M150-COB Đèn đường phố OEM Philips M2 – Chipled Module COB  Công suất 150W
– Công suất: 150W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – COB: 50W*3
– Driver: Done 150W – 48VDC / Philips AOC 150W
– Kích thước: 730*350*135mm
– Trọng lượng: 7800g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01
2,190,000 2,300,000
10 DDM02M200-COB Đèn đường phố OEM Philips M2 – Chipled Module COB Công suất 200W
– Công suất: 200W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – COB: 50W*4
– Driver: Done 200W – 48VDC / Philips AOC 200W
– Kích thước: 810*350*135mm
– Trọng lượng: 9100g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01
2,575,000 2,765,000
11 DDM02M250-COB Đèn đường phố OEM Philips M2 – Chipled Module COB Công suất 250W
– Công suất: 250W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – COB: 50W*5
– Driver: Done 240W – 48VDC / Philips AOC 240W
– Kích thước: 890*350*135mm
– Trọng lượng: 11000g
– Cầu đấu nguồn M18*01
– Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01
3,125,000 3,240,000
12 DDM02M300-COB Đèn đường phố OEM Philips M2 – Chipled Module COB Công suất 300W
– Công suất: 300W
– Chipled Module Philips Inside 3030 – COB: 50W*6
– Driver: Done 150W*2 – 48VDC / Philips AOC 150W*2
– Kích thước: 930*350*135mm
– Trọng lượng: 12.000g
– Cầu đấu nguồn M18*02
– Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02
3,715,000 3,940,000

HKLED là nhà sản xuất đèn đường LED đã có nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi đã từng nhận sản xuất, gia công (OEM) cho rất nhiều các thương hiệu đèn LED khác.

Với đội ngũ kỹ thuật lành nghề, nhà xưởng với tổng diện tích lên tới 1000m2 luôn có sẵn đủ các loại linh kiện sản xuất đèn đường LED. Chúng tôi có thể sản xuất tùy biến đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

HKLED – Sản xuất đèn LED tại Việt Nam

Địa chỉ xưởng sản xuất: Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, số 1045 đường Quang Trung, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, Hà Nội.

Hotline: 0768.734.666 – 0933.734.666 – 0966.734.666 – 0786.734.666

Bình luận trên Facebook